Osnovni seminar Bazalne stimulacije – Rana intervencija

Počinjemo 25.02.2023. 

 

Upis je u toku.

Šta je bazalna stimulacija – rana intervencija?Bazalna stimulacija predstavlja aktiviranje opažajnih/čulnih područja i stimulisanje primarnog iskustva tela i pokreta, kao i terapiju za razvoj individualne komunikacije kod dece i odraslih, kod kojih je mobilnost tela oslabljena, a njihova sposobnost vežbanja i komunikacije značajno narušena.

 

Program je podeljen u 7 teorijskih 3 praktična modula.

BS spada u grupu interdisciplinarnih metoda, kao i rana intervencija, čija primena u bilo kojoj zdravstvenoj praksi,

državnoj ili privatnoj, doprinosi da se kvalitet uslugepodigne na viši nivo.

Takodje je pogodna za primenu u kućnim uslovima, kada terapeut značajno osposobljava i osnažuje, kako pacijenta tako i celu porodicu.

 

 

Najčešća i najefikasnija primena je kod:

 • Novorodjenčadi rodjenih pod rizikom
 • Dece sa poremećajima motorike
 • Dece sa govorno jezičkim problemima
 • Dece sa autizmom
 • ADHD, drugim poremećajima pažnje
 • Osoba sa cerebralnom paralizom
 • Osoba obolelih od multiple skleroze
 • Osoba sa paraplegijom, parezama,
 • Prilikom oporavka od teških povreda
 • Kod demencije i Alchajmerove bolesti.

 

 

U poslednjih šest godina, veliki broj profesionalaca u Srbiji uspešno je završilo školu BS i dobilo sertifikat Udruženja za BS Švajcarske, koji se priznaje u celom svetu. Bazalna stimulacija je akreditovana u zemljama Evropske unije. Metode i tehnike koje su objedinjene u konceptu BS priznate su i od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Polaznici dobijaju zvanje – Bazalni terapeut osnovnog stepena.

To znači da polaznici ovu metodu mogu primenjivati u svojoj svakodnevnoj praksi, edukovati roditelje i staratelje svojih pacijenata.

 

Ko može da pohađa seminar

 • defektolozi svih profila
 • logopedi
 • psiholozi
 • pedagozi
 • fizioterapeuti
 • medicinske sestre
 • vaspitači

 

Školu vode:

 

Milenka Barović Ubović, sertifikovani instruktotor BS , Cirih

Danijela Marjanović, master defektolog, somatoped, bazalni terapeut, reedukator psihomotorike, autor sajta vezbezabebe.rs

Danijela Marjanović
Milenka Barović Ubović

PROGRAM OBUKE ZA BAZALNE TERAPEUTE

 

Od 25. februara do 13. maja 2023. godine (10 modula)
Obuka se održava poslepodne svake subote u mesecu.
 
Cena obuke za bazalne terapeute iznosi 60 000 dinara.
Uplata se može vršiti preko računa “Razvojnog centra Milenković ” ili lično.
Kontakt 063 8661422, 0606640449

 

Prvi modul 

 

Predavač Danijela Marjanović

Teme:

 1. Uvod u bazalnu stimulaciju
 2. Tehnike uspostavljanja poverenja i saradnje pacijenta i terapeuta
 3. Tehnike disanja, praktično i teorijski
 4. Autogeni trening, praktično i teorijski
 5. Relaksacija, praktično i teorijski

Drugi modul

Predavači:

Stanislava Marjanović, master defektolog, psihoterapeut

Aleksandra Jeremić, psiholog, psihoterapeut

Teme:

 1. Uvod u očuvanje mentalnog zdravlja terapeuta
 2. Tehnike prevazilaženja emocionalnih blokada
 3. Osvrt i samoevaluacija terapeuta u primeni Bazalne stiumulacije
 4. Radionica psihodrame

Treći modul

Predavač Danijela Marjanović

Teme:

 1. Somatska stimulacia
 2. Vezbe psihomotrnog i senzomotornog razvoja
 3. Rana stimulacija od rođenja do godinu dana života
 4. Vestibularna stimulacija
 5. Vibracijska stimulacija

Četvrti modul

Predavač Danijela Marjanović

Teme:

 1. Taktilna stimulacija
 2. Dodir kao komunikacioni kanal
 3. Masaža u Bazalnoj stimulaciji
 4. Vrste masaža, teorija i praksa
 5. Gustativna stimulacija
 6. Vežbe oralne praksije

Peti modul – Aromaterapija

Predavač

Danijela Marjanović

Teme:

 1. Aromaterapija – teorija i praksa
 2. Vrste aromatičnih ulja
 3. Značaj aromatičnih ulja
 4. Primena aromatičnih ulja u Bazalnoj stimulaciji

Šesti modul – Terapija Bojama i Muzikoterapija

Predavač Nikola Milenković, master defektolog, bazalni terapeut, reedukator psihomotorike 

Teme:

 1. Terapija bojama – teorija i praksa
 2. Uticaj boja na psihofizičko stanje čoveka
 3. Osnovi muzikoterapije, muzika kao lek, teorija i praksa
 4. Muzika, zvuk – vibracija
 5. Značaj muzike za razvoj bihejvioralnih i kognitivnih funkcija ljudskog bića


Sedmi modul – Praktični rad

Obuka polaznika i priprema za praktični rad sa bebama

 


Osmi modul – Praktični rad

Obuka polaznika i priprema za praktični rad sa starijom decom i odraslima

 


Deveti modul – Praktični rad

Rad sa pacijentima

Stručna praksa

 


Deseti modul – Ispit

PredavačMilenka Barović Ubović

Teme:

 1. Koncept BS u EU
 2. Rasprostranjenost, primena i rezultati BS u medicinskim centrima širom Evrope
 3. Ispit, teorijski i praktični – Ispitivači: Milenka Ubavić Barović, Danijela Marjanović
 4. Podela sertifikata Udruženja za Bazalnu stimulaciju Švajcarske i Razvojnog centra Milenković
 5. Diskusija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *