VI Osnovni seminar Bazalne stimulacije – rana intervencija

Počinjemo  15.10 2022. 

 

Upis je u toku.

Šta je bazalna stimulacija – rana intervencija? Bazalna stimulacija predstavlja aktiviranje opažajnih/čulnih područja i stimulisanje primarnog iskustva tela i pokreta, kao i terapiju za razvoj individualne komunikacije kod dece i odraslih, kod kojih je mobilnost tela oslabljena, a njihova sposobnost vežbanja i komunikacije značajno narušena.

 

Program je podeljen u 7 teorijskih 3 praktična modula.

BS spada u grupu eksluzivnih metoda, kao rana intervencija, čija primena u bilo kojoj zdravstvenoj praksi,

državnoj ili privatnoj, doprinosi da se kvalitet usluge podigne  na svetski nivo.

Takodje je pogodna za primenu u kućnim uslovima, kada terapeut značajno osposobljava i osnažuje, kako pacijenta tako i celu porodicu.

 

Najčešća i najefikasnija primena je kod:

 • novorodjenčadi rodjenih pod rizikom
 • dece sa poremećajima motorike
 • dece sa govorno jezičkim problemima
 • dece sa autizmom
 • ADHD, drugim poremećajima pažnje
 • osoba sa cerebralnom paralizom
 • osoba obolelih od multiple skleroze
 • osoba sa paraplegijom, parezama,
 • prilikom oporavka od teških povreda
 • kod demencije,
 • Alchajmerove bolesti.

 

U poslednjih pet godina, 26 profesionalaca je uspešno završilo školu BS  i dobilo  sertifikat udruženja za BS Švajcarske, koji se priznaje u celom svetu. Bazalna stimulacija je akreditovana i priznata od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Polaznici dobijaju zvanje – Bazalni terapeut osnovnog stepena.

To znači da polaznici ovu metodu mogu primenjivati u svojoj svakodnevnoj praksi, edukovati roditelje i staratelje svojih pacijenata.

Ko može da pohađa seminar

 • defektolozi svih profila
 • logopedi
 • psiholozi
 • pedagozi
 • fizioterapeuti
 • medicinske sestre
 • vaspitači

 

Školu vode:

 

Milenka Barović Ubović, sertifikovani instruktotor BS , Cirih

Danijela Marjanović, master defektolog, somatoped, bazalni terapeut, reedukator psihomotorike, autor sajta www.vezbezabebe.rs

Milenka Barović Ubović

 

Danijela Marjanović


PROGRAM OBUKE ZA

BAZALNE TERAPEUTE

Od 15. oktobra do 24. decembra 2022. godine (10 modula)

Obuka se održava svake subote u mesecu.

 

Cena obuke za bazalne terapeute iznosi 60 000 dinara.

Uplata se može vršiti preko računa “Razvojnog centra Milenković ” ili lično.

Kontakt 063 8661422, 0606640449

Prvi modul 

Predavač Danijela Marjanović

Teme:

 1. Uvod u bazalnu stimulaciju
 2. Tehnike uspostavljanja poverenja i saradnje pacijenta i terapeuta
 3. Tehnike disanja, praktično i teorijski
 4. Autogeni trening, praktično i teorijski
 5. Relaksacija, praktično i teorijski  

Drugi modul

Predavači:

Stanislava Marjanović, master defektolog, psihoterapeut

Aleksandra Jeremić, psiholog, psihoterapeut

Teme:

 1. Uvod u očuvanje mentalnog zdravlja terapeuta
 2. Tehnike prevazilaženja emocionalnih blokada
 3. Osvrt i samoevaluacija terapeuta u primeni Bazalne stiumulacije
 4. Radionica psihodrame

 


Treći modul

Predavač Danijela Marjanović

Teme:

 1. Somatska stimulacia
 2. Vezbe psihomotrnog i senzomotornog razvoja
 3. Rana stimulacija od rođenja do godinu dana života
 4. Vestibularna stimulacija
 5. Vibraciona stimulacija

Četvrti modul

Predavač Danijela Marjanović

Teme:

 1. Taktilna stimulacija
 2. Dodir kao komunikacioni kanal
 3. Masaža u Bazalnoj stimulaciji
 4. Vrste masaža, teorija i praksa

Peti modul – Aromaterapija

Predavači:

Milka Raičević, aromaterapeut, nutricionista

Danijela Marjanović

Teme:

 1. Poreklo mirisa u prirodi
 2. Izvori lekovitih mirisa i aroma u biljnom svetu
 3. Vrste aromatičnih ulja, praktično i teorijski
 4. Medicinski značaj aromatičnih ulja
 5. Psihiološki profil lilčnosti i aromatična ulja, praktično i teorijski
 6. Gustativna stimulacija
 7. Vežbe oralne praksije

Šesti modul – Terapija Bojama i Muzikoterapija

Predavač Nikola Milenković, master defektolog, bazalni terapeut, reedukator psihomotorike

Teme:

 1. Terapija bojama – teorija i praksa
 2. Uticaj boja na psihofizičko stanje čoveka
 3. Emocije i boje
 4. Osnovi muzikoterapije, muzika kao lek, teorija i praksa
 5. Muzika – vibracija
 6. Značaj muzike za razvoj bihejvioralnih i kognitivnih funkcija ljudskog bića

Sedmi modul – Praktični rad

Obuka polaznika i priprema za praktični rad

 


Osmi modul – Praktični rad

Praktični rad

Radionica sa bebama


Deveti modul – Praktični rad

Rad sa pacijentima

Stručna praksa


Deseti modul – Ispit

Predavač Milenka Barović Ubović

Teme:

 1. Koncept BS u EU
 2. Rasprostranjenost, primena i rezultati BS u medicinskim centrima širom Evrope
 3. Ispit, teorijski i praktični – Ispitivači: Milenka Ubavić Barović, Danijela Marjanović
 4. Podela sertifikata Udruženja za Bazalnu stimulaciju Švajcarske i Razvojnog centra Milenković
 5. Diskusija

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *