O autoru

Danijela Marjanović radi u Beogradu u D.Z. Stari Grad od 1997. godine kao master defektolog-somatoped. Završila je višu medicinsku školu – fizioterapeutski smer 1992. godine i Defektološki fakultet odsek somatopedija. Pohađala stručne edukacije i ima sertifikate:

  • Opšta i specifična reedukacija psihomotorike-prevencija i tretman poremećaja motorike, govora, emocija i saznajnih funkcija u detinjstvu;u trajanju dva semestra-godinu dana, odobren od Zdravstvenog saveta akreditacioni br. 153-02-1925/2009-02
  • Biological treatments for autism and ADHD,2008.
  • Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini zivota;odobren od Zdravstvenog saveta Srbije akreditacioni br. A-1-1141/13
  • Basale stimulation- eine interprofessionelle Herausforderung. Akreditovan pri zdravstvenom savetu Srbije i lekarskoj komori Srbije pod brojem A-1-2275-15.
  • Neurokineziološki razvoj deteta do godinu dana;odobren od Zdravstvenog saveta Srbije A-1-422/2010
  • Relaksacija kao terapijska metoda u dečijoj psihijatriji;
  • Psychological aspects of nocturnal enuresis;
  • Mentalno zdravlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti br. 1200/2006
  • Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji